Glasvezel buitenaf

In 2015 zijn wij samen met enkele burgers, ondernemers en ZLTO gestart met onderzoeken naar de haalbaarheid voor aanleg van glasvezel in ons buitengebied.
Waarom: omdat we ervan overtuigd zijn dat er iets moest gebeuren om de achterstand op de internetsnelheid die voor woonkernen en steden beschikbaar is, in te halen en er aan een toekomst vaste oplossing gewerkt moet worden. Absoluut niet alleen noodzakelijk voor bedrijven, maar ook voor particulieren: alleenstaanden, gezinnen zonder of met kinderen. En alhoewel nog niet iedereen dat beseft, wordt snel internet ook voor huidige en toekomstige ouderen onder ons steeds belangrijker.
Sinds we de eerste gesprekken in 2015 hebben gevoerd, vele overleggen hebben bijgewoond en diverse aanbieders en overheden hebben gesproken, zijn doorzettingsvermogen, lobbyen en veel geduld nodig geweest om te komen waar we nu staan met zijn allen: het bedrijf Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied van de gemeenten Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht als 50% van de in aanmerking komende adressen aangeeft, ‘mee te willen doen’.
In totaal komen er in genoemd gebied ca. 2200 adressen in aanmerking.  Het gaat om adressen buiten de bebouwde kom waar een trage (of helemaal geen) KPN-lijn aanwezig is en men NIET de mogelijkheid heeft om over te stappen op een kabelaansluiting bij Ziggo.
Glasvezel buitenaf focust zich dus volledig op adressen die echt achter lopen qua internetsnelheid en biedt met glasvezel een middel waar men ook met 4G of 5G niet tegenop kan.

Wij informeren u graag over nut en noodzaak en bieden u gratis advies over de te maken keuze. Direct inschrijven is uiteraard ook mogelijk.