‘Kleine Kernen’ Kruisland en Stampersgat

In navolging op de campagnes voor de ‘echte’ buitengebieden voor de gemeentes Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht (afgesloten in juni 2018) en voor Roosendaal
(april 2019), is het bedrijf Glasvezel buitenaf nu ook gestart met een campagne om een 6-tal dorpskernen te kunnen voorzien van een toekomst vaste glasvezelverbinding.
Het gaat hier om een aanbod voor de inwoners van Kruisland, Stampersgat, Dinteloord,
de Heen, Nieuw-Vossemeer en Lepelstraat. De uiterste inschrijfdatum is 6 mei 2019.
Als 35% van de bewoners van een van de deelnemende dorpen zich inschrijft, wordt in dat dorp glasvezel daadwerkelijk aangelegd.

Voorwaarden om ‘mee’ te doen:
– inschrijven bij een van de deelnemende providers vόόr 6 mei
– geen aanlegkosten voor binnenbrengen van de glasvezel (mits tijdig ingeschreven).
– het abonnement gaat pas in na oplevering van de aansluiting
Indien u later alsnog voorzien wilt worden van glasvezel, dan worden de werkelijke kosten hiervoor berekend, met een minimum van € 995,–.

Tijdens deze campagne ‘kleine kernen’ concentreren wij ons vooral op de belangen van de inwoners van Kruisland en Stampersgat.
Daar waar het voor bewoners in het buitengebied haast vanzelfsprekend is om ‘in te tekenen’ bij een van de providers van Glasvezel buitenaf vanwege gebrek aan een adequate internetverbinding, ervaren vele mensen in een dorp nog niet allemaal de noodzaak.
Ze zijn veelal redelijk tevreden met de snelheid die momenteel behaald wordt.
Deze groep mensen willen we tijdens de komende bijeenkomsten graag duidelijk maken wat het verschil is in werking en mogelijkheden van de huidige KPN- of Ziggo verbinding ten opzichte van glasvezel. Samengevat komt dit er op neer dat glasvezel niet de beperkingen kent die de koperen KPN-leiding heeft en waar we ook met het Coax-netwerk (Ziggo) in de nabije toekomst tegenaan zullen lopen.

Wij zien ook in 5G geen structurele oplossing. Net als bij de huidige KPN aansluiting en zoals ook bij COAX, zien we een groot verschil tussen down- en upload (snelle upload wordt voor de toekomst steeds belangrijker: denk b.v. aan toenemende domotica, zorg op afstand). Om bovendien als eindgebruiker de capaciteit van 5G ten volle uit te nutten, zou er om de paar honderd meter een zendmast moeten staan. Dat is iets waar netbeheerders als KPN zeker in kleinere dorpen of dunbevolkte gebieden, niet zwaar voor in de buidel zullen tasten. Net zoals de reguliere netbeheerders hebben nagelaten om het verouderde koperen netwerk in dorpen als Kruisland en Stampersgat te vervangen door glasvezel-aansluitingen tot in de woning. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de stralingseffecten en het energieverbruik van dergelijke oplossingen.

Glasvezel is snel, stabiel, heeft een nagenoeg gelijke up- en download, de snelheid is eenvoudig bij te werken naar de eisen die toekomstige technologische ontwikkelingen stellen. Daarnaast is het energieverbruik uiterst zuinig, dus groener en duurzamer. Ook zonder stralingseffecten.

Beste bewoners van Kruisland en Stampersgat: laat deze kans dus niet lopen.
Het is ook in het belang van onze volgende generaties en voor de leefbaarheid van onze dorpen in de nabije toekomst. We hebben nu de kans.