Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Engelen ICT Services, Roosendaalseweg 16, 4756TB Kruisland.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Engelen ICT Services in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Engelen ICT Services gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en beleid, zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Engelen ICT Services, haar relaties en haar medewerkers. Bij uw bezoek aan onze website worden er geen persoonsgegevens door ons verzameld.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
Engelen ICT Services maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
De website van Engelen ICT Services gebruikt geen cookies.

Links naar andere websites
Enkele van onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Engelen ICT Services is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Engelen ICT Services vallen.

Inzage
U mag Engelen ICT Services vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Engelen ICT Services verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.