ICT Keurmerk

Engelen ICT Services is Keurmeester van het ICTKeurmerk. Dit keurmerk is ontwikkeld door
brancheorganisatie ICTWaarborg om particulieren die slachtoffer worden van fraude bij
internetbankieren een wapen in handen te geven als banken moeilijk doen over schadevergoeding.
“De ervaring is dat banken in eerste instantie de schuldvraag bij het slachtoffer leggen.
Is de klant wel zorgvuldig omgegaan met zijn inloggegevens? Was de computerapparatuur wel goed beveiligd?
Mensen voelen zich dan vaak in de hoek gedrongen, maar met het ICTKeurmerk kunnen ze zich
daar voortaan goed tegen verweren.”
Het keurmerk is een reactie op de regels die banken introduceerden voor veilig telebankieren.
Een daarvan betreft de technische veiligheid van de computerapparatuur. ICTWaarborg speelde
daarop in door een keuring te ontwerpen waardoor slachtoffers van fraude bij internetbankieren door
de banken niet meer kan worden verweten dat zij nalatig zijn geweest.
Kosten van de keuring bedragen € 85,– incl. btw.
Eventueel is herstel of verbetering noodzakelijk voor verkrijgen van het certificaat.

 

Wilt u graag meer achtergrondinformatie ?
Zie hiervoor de volgende pagina.